Prada Consulting - HR on demand

Prada Consulting hjälper företag att nå framgång genom sina ledare och medarbetare. En extern Human Resource Business Partner som kan verka som katalysator för att implementera, följa upp och driva ett aktivt hr-arbete i linje med företagets operativa och strategiska mål.

Helt enkelt genom att matcha affärsutmaningar med rätt kompetens och personlig förmåga.

  • att rekrytera och behålla viktiga medarbetare som gör visioner och affärsstrategier genomförbara.
  • att utveckla ledare och medarbetare att nå och överträffa både personliga och affärsmässiga mål.
  • att bistå ledningen vid omorganisationer och implementering av förändringsprojekt, tex genom att identifiera och coacha förändringsagenter.