Tjänster  

  • Rekrytering och urval
  • Personlighetsprofil och potentialanalys
  • Ledar- och medarbetarutveckling
  • Kultur- och attitydundersökningar
  • Övriga on demand-lösningar inom human resources och organisationspsykologi
  •