Utbildning+Erfarenhet+Färdigheter+Personlighet+Motivation = Resultat  

under förutsättning att de matchas optimalt mot företagets affärsutmaningar och organisationskultur.    

UTBILDNING och ERFARENHET  = CV   

FÄRDIGHETER

Verbala, logiska, numeriska, visuella/spatiella, musikaliska, kroppsliga, naturella, existentiella och sociala färdigheter, liksom självkännedom (varav de två eller tre sista ibland kallas emotionell intelligens).

PERSONLIGHET  

Formas av medfödda karaktärsdrag, lärdomar, erfarenheter, värderingar och påverkan/anpassning till den sociala och kulturella kontexten.

MOTIVATION 

Behov, drivkraft, personliga mål mm - förstås avgörande för att kunna matcha arbetsgivarens och kandidatens förväntningar på varandra.

 

 

I like to think that a lot of managers trying to solve problems miss the forest for the trees by forgetting to look at their people -- not only at how much more they can get from their people or how they can more effectively manage their people. I think they need to look a little more closely at what it's like for their people to come to work there every day.

Gordon Bethune, Continental Airlines